FASON KOZMETİK ÜRETİMİNDE YAPILMASI GEREKEN ZORUNLU TESTLER


Firmalar yeni bir kozmetik ürün piyasaya sürerken izlemesi gereken ve Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu kılmış olduğu testler mevcuttur. Bu testler ;

1) Mikrobiyoloji testi

2) Challenge Testi

3) Stabilite Testi

Üretici firmanın ürün piyasa sürerken Kozmetik Ürün Bilgi dosyası hazırlaması veya hazırlatması gerekmektedir. Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası içerisine yapılacak bu testlerinde konulması gerekmektedir.

1)MİKROBİYOLOJİ TESTİ

Mikrobiyoloji test kozmetik ürünler için zorunlu analizlerden birisidir. Kozmetik ürünlerde kesinlikle bulunmaması gereken mikroorganizmalar aşağıdaki gibidir.

a) Staphylococcus aureus,

b)Pseudomonas aeruginosa,

c)Candida albicans

d)Escherichia coli’dir.

 

Kozmetik ürünler  uygulandığı cilt bölgesine ve  uygulanan bölgenin hassasiyetine sahip olabileceğinden iki ayrı kategoride incelenebilir.

Kategori 1: 3 yaş altı çocuklara yönelik ürünler, göz bölgesine uygulanan ürünler, mukoz membranlara uygulanan ürünler, durulanmayan ürünler

Kategori 2: Diğer ürünler, durulanan ürünler.

Kantitatif/nicel limitler:

Kategori 1: Toplam canlı aerobik mezofilik mikroorganizma sayısı ( bakteri, maya ve küf) 102 cfu/g ya da 102 cfu/ml’den fazla olmamalıdır.

Kategori 2: Toplam canlı aerobik mezofilik mikroorganizma sayısı 103 cfu/g ya da 103 cfu/ml’den fazla olmamalıdır.

Kalitatif/nitel limitler:

Kategori 1: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans ya da Escherichia coli bulunmamalıdır.

Kategori 2: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans ya da Escherichia coli bulunmamalıdır.

 

2)CHALLENGE TESTİ

Kozmetik ürünler içerisine oluşabilecek kontaminasyonu engellemek ve ürün kararlılığını koruması için doğal ya da yapay koruyucular ilave edilmektedir. Kullanılan bu koruyucuların etkinliğini kanıtlamak için yapılan teste Challenge Test denilmektedir.

Challenge Testin zorunluluğu ürüne göre farklılık gösterebilmektedir.

Challenge Testin zorunlu olmadığı mikrobiyolojik riski düşük ürün grupları şu şekilde sıralanabilir.

a) Tek kullanımlık ürünler, sachet grubu ürünler

b) Alkol içeriği %20 ve üzerinde olan ürünler

c) pH derecesi 3 ve 3’ün altında olan ürünler

d) pH derecesi 10 ve 10’un üzerinde olan ürünler

e) Su içeriği olarak aktivitesinin 0,75 ve 0,75den küçük olan ürünler

f) Solvent bazlı ürünler

g) Okside edici ürünler.

Challenge Test için verilen numuneler üzerinde yapay bir kontaminasyon hazırlanarak 28 gün boyunca kontaminasyona ait sayısal verilerle değerlendirilir. Kısaca mikrobiyal etkiye karşı gösterilen direnci ölçmek için yapılan teste Challenge Testi denilmektedir.

Kozmetik ürün numuneleri Challenge Test analizine alınmadan önce mikrobiyolojik analize alınmaktadır. Mikrobiyolojik analiz sonuçları referans değerler arasında olmayan ürünler Challenge Test analizine alınmamaktadır.

3) STABİLİTE TESTİ

Kozmetik ürünlerin stabilite testinin amacı, kozmetik ürünün uygun koşullarda saklandığında yeni veya değiştirilmiş ürünlerin amaçlanan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite standartlarının uygun olmasını sağlamak içindir.

Kozmetik ürünler çok fazla çeşide sahip olduğu için standart bir Stabilite testi reçetesi olamayabilir. Bu yüzden firmalar bilimsel ve mevcut veriler doğrultusunda test prosedürlerini belirlemelidir. Bu şekilde uzun raf ömrüne sahip olan ürünler bu kriterler adapte edilebilir.

Stabilite testleri iki şekilde değerlendirilebilir. 1)Gerçek zamanlı Stabilite testi

2)Hızlandırılmış Stabilite testi

Stabilite testinde dikkat edilen kriterler

Renk, koku, pH değeri, viskozite, doku, akışkanlık ve emülsiyon stabilitesi değerlendirilir.

Mikrobiyolojik stabilite testleri: bakteri, küf ve maya ile kirlenme derecesini değerlendirilir.

Ambalaj Stabilite testleri: içerdiği ürün üzerinde ambalaj etkisini değerlendirilir.

3)FİZİKSEL VE KİMYASAL STABİLİTE TESTLERİ

a)Sıcaklık varyasyonları

b)Döngü testi

c)Santrifüj testi

d)Işık testi

e)Mekanik şok testi

Vis Kozmetik ekibi olarak fason üretimini yaptırmak istediğiniz ürünlerinizin testlerini dikerseniz sizin yerinize yaptırmaktayız ve tüm süreci sizin yerinize yürütmekteyiz.

Gerekli olan tüm bilgiyi Fason Kozmetik Üretimi ekibimizden detaylıca öğrenebilirsiniz.
Sizde kendi markanıza FASON KOZMETİK ÜRETİMİ yaptırmak istiyorsanız bizimle buraya tıklayarak iletişime geçmeniz yeterli.
Vis Kozmetik iletişim no : +90 552 868 66 83 (Whatsapp)
Mail : info@viskozmetik.com

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir